Zajednice u kojima živimo

Porodica

Porodica je prirodna sredina u kojoj se dete rađa,raste, vaspitava, ima sigurnost, ljubav i podršku ostalih članova porodice. Pordica ima posebno mesto i uživa posebnu zaštitu u svakom društvu. Jedno društvo je sastavljeno od velikog broja porodica,a porodica i društvo su međusobno povezani.
images (2)
Kada kažemo porodica,većina ljudi prvo pomisli na svoje roditelje,braće i sestre ako ih ima. To je tipična savremena porodica,koja se ponekad naziva i užom porodicom kako bi se napravila razlika u odnosu na ostale srodnike ,bake, deke, tetke, stričeve, ujke….Porodica u kojoj si se rodio je prirodna porodica, a porodica u kojoj živiš i rasteš je tvoja primarna porodica. Možemo se roditi kao članovi jedne porodice,a živeti, rasti, imati ljubav i podršku druge porodice.
 O deci koja nemaju roditelje, ili ih imaju, a oni iz nekog razloga nisu u mogućnosti da brinu o njima,društvo brine na više načina :
smešta ih u ustanove za brigu o deci bez roditeljskog staranja- o njihovom razvoju,zaštiti i napredovanju brinu zaposleni u tim ustanovama;

smešta ih u hraniteljsku porodicu – to su porodice koje u svoj porodični krug prihvataju decu bez roditelja i o njima jednako brinu kao o svojoj deci. U hraniteljskim porodicama uz materijalnu pomoć društva, deca imaju potrebnu zaštitu,podršku i ljubav ostalih članova porodice; u nekim slučajevima,supružnici koji imaju decu, ili supružnici koji ih nemaju, usvajaju decu bez roditelja.Čin usvojenja ima slično značenje kao i čin rođenja deteta, tako da usvojeno dete dobija prezime i postaje srodnik svojih usvojitelja.Usvajanje je oblik trajnog zbrinjavanja dece bez roditeljskog staranja.

 

Škola

Svakom detetu je potrebno da ide u školu, da uči i razvija svoje sposobnosti, a svako društvo je obavezno da mu to obezbedi. Cilj škole je da pomogne svakom detetu da razvije svoje sposobnosti i da se nakon školovanja uključi u život svoje zajednice.  Kako bi ostvarila taj cilj, škola ima zadatak da organizuje nastavu i da tako omogući učenje i razvijanje sposobnosti svakog deteta. Taj zadatak škola ostvaruje kroz nastavne i vannastavne aktivnosti.

download (1)

Školovanje  nije samo dečje pravo, školovanje je i dečja obaveza. Pravila su sastavni deo rada svake škole, Ona pomažu da škola uspešno izvršava svoje obaveze.Svako dete treba da zna svoje dužnosti i prava koje ima.Samo poznavanje prava i dužnosti nije dovoljno. Škola je uspešna onoliko koliko svako od zaposlenih u njoj i koliko svako od učenika poštuje svoje dužnosti i zvršava svoje školske obaveze.

Lokalna zajednica

Lokalna zajednicu čine stanovnici sela ili grada koji žive na određenom prostoru i koji su time prirodno upućeni jedni na druge. U lokalnoj zajednici ljudi: zajedno žive, za jedno zadovoljavaju životne potrebe, zajedno odlučuju o pitanjima koja su važna za njihovu zajednicu
Lokalno je reč koja potiče od latinske reči lokus, što znači mesto.Lokalno je sve što je prostorno ograničeno i to je uže u odnosu na veće celine-državu ili globalno društvo koje obuhvata celu planetu. Sve lokalne zajednice imaju neke posebnosti po kojima se razlikuju i  izdvajaju od određenih zajednica u okruženju.
U lokalnoj zajednici gradjani politički delujui samostalno odlučuju o najvažnijim pitanjima za život i rad mesta u kom žive.
Glavna jedinica lokalne samouprave je opština. Uloga opštine je dastanovništvu obezbedi ostvarivanje životnih potrebai bavi se poslovima od zajedničkog interesa za sve ljude u opštini.Opština se bavi važnim poslovima, a neki od njih su: donosi plan i program razvoja lokalne zajednice, donosi urbanistički plan .Opština ima svoje organe,nosioce vlasti u lokalnoj zajednici. To su : skupština ,predsednik opštine.

Skupština je najviši organ vlasti u opštini. Za nju se kaže da je predstavnički organ, jer predstavlja interese građana u opštini.Skuptinu čine odbornici koje biraju građani tajnim glasanjem na izborima.Skupština se bira na period od četiri godine,a potom se moraju raspisati izbori. Predsednik opštine je izvršni organ. On je zadužen da izvršava odluke skupštine.Predsednika opštine,odnosno gradonačelnika građani biraju na izborima, neposrednim i tajnim glasanjem, na period od pet godina.