Volonterski rad

Volontiranje je angažovanje pojedinaca i grupa koje dobrovoljno pristaju da pružaju usluge određenoj populaciji.Volontiranje je zasnovano na idejama samopomoći, uzajamne pomoći…Najčešće se sprovodi u verskim, humanitarnim, socijalnim i nevladinim organizacijama. Volonterski rad je neplaćena,svesna, slobodna delatnost čiji je cilj dobrobit drugih ljudi i zajednice.Volontiranje podržava najplemenitije vrednosti u čoveku. Volonter može, bez ograničenja, da bude svako ko samostalno, po sopstvenom izboru, svesno i dobrovoljno želi i odluči da doprinese razvoju zajednice.

.download (1)

Volonter može obavljati sve vrste poslova i pokazati svoja znanja, veštine i profesionalnost. Rad volontera je važan jer ono dobrovoljno i po sopstvenom izboru obavljaju poslove za koje nisu plaćeni, daju nove ideje, podstiču različite aktivnosti.

Od ideje do realizacije-naša akcija

download

Ko sam ja/ Ko smo mi?
Šta danas radimo?
Koliko danas radimo?
Upoznavanje!
Pravila!
Očekivanja!!!

 Volontiranje donosi razvoju stabilnog društva;

images (3)

Doprinosi  poboljšanju kvaliteta života;
Podsztiče učešće građana u životu zajednice;
Menja svest i stavove ljudi prema ličnom angažovanju;
Razvija humanost,solidarnost i toleranciju.

Upoznavanje sa mogućnostima u okruženju za sprovođenje volonterskih akcija

 Aktivnost

  • Priprema rezultata istraživačkih timova
  • Prezentovanje rezultata istraživačkih timova
  • Uočene potrebe okruženja za volonterskim akcijama

Priprema za realizaciju volonterske akcije

Na osnovu prikupljenih podataka u narednom periodu biće osmišljena realizacija volonterskog rada uz potrebnu analizu:

  • Koje su snage grupe koja će realizovati akciju?
  • Koje su slabosti grupe koja će realizovati akciju?
  • Koje su prepreke za izvođenje volonterske akcije?
  • Koje su mogućnosti za prevazilaženje prepreka u izvođenju volonterske akcije ?