Položaj dece u Srbiji

2015_03_17-Storytelling-For-Startups-830x303-Copy.jpg

Srbija je u prethodnom periodu posvećeno radila na unapređenju položaja i prava dece, istaknuto je na predstavljanju Drugog i Trećeg periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta na zasedanju Komiteta za prava detata UN u Ženevi.

Prava deteta deo su zakona iz sistema obrazovanja

skola.jpg

, zdravstva

boginjicedijete-kod-doktora-0121-300x185

socijalne zaštite, unutrašnjih poslova, pravosuđa i dečije zaštite.

zastita-300x287.jpg

Savet   za prava deteta pokrenuo je inicijativu za donošenje novog Nacionalnog plana akcije za decu, kojim će se definisati dugoročna politika i utvrditi osnovni zadaci u zaštiti i unapređenju prava dece u Srbiji u narednih 10 godina.

Kako je navedeno, aktivnosti Saveta biće usmerene na rešenja koja treba da doprinesu popravljanju demografske slike u Srbiji i podsticanju nataliteta.

 Odbor za prava deteta stalno upozorava na položaj  marginalizovane dece, romske i dece sa invaliditetom koja žive u našoj zemlji i istovremenoskreću pažnju na činjenicu da u našem društvu preovladava atmosfera nasilja, uključujući porodično nasilje, kao i da mnogi slučajevi nasilja i zloupotreba dece ostaju neprijavljeni.slučajevima nasilja i zlostavljanja djece ostaju neprijavljeni
Stručnjake koji se bave decom veoma zabrinjava prelivanje nasilja iz realnog u virtuelni svet i činjenica da nismo doneli nijedan strateški dokument koji će se baviti problematikom zloupotrebe dece na internetu, s obzirom na to da su deca veoma često žrtve, ali i – počinioci nasilja u „sajber prostoru”. Oni znaju šta u realnom svetu (ne)smeju da rade, ali ne znaju da na društvenim mrežama ne smeju da zlostavljaju jedni druge, ugovaraju tuče, kradu identitete, vređaju, prete i postavljaju tuđe kompromitujuće fotografije.
internetpredators-main_fulldrug-nije-meta